Tăng Đơ Liên Xô Đen Hai Đầu Tròn
Tăng Đơ Liên Xô Đen Hai Đầu Tròn
Đặc điểm của tăng đơ Liên Xô đen hai đầu tròn: - Nguyên liệu: thép cacbon - Cấu tạo: phần thân và 2 đầu tròn - Xử lý bề mặt: không mạ - Đường kính: 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26,… - Sản xuất theo tiêu chẩn Quốc Tế HOTLINE: 090.999.8305
not rated Liên hệ Chi tiết
Tăng Đơ Liên Xô Mạ Đầu Móc – Đầu Tròn
Tăng Đơ Liên Xô Mạ Đầu Móc – Đầu Tròn
Đặc điểm của tăng đơ Liên Xô mạ đầu móc - đầu tròn:
  • Nguyên liệu: thép cacbon
  • Cấu tạo: phần thân dạng ống, một đầu móc và một đầu tròn
  • Xử lý bề mặt: xi mạ kẽm hoặc mạ điện phân
  • Đường kính: 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm…
  • Sản xuất theo tiêu chẩn Quốc Tế
HOTLINE: 090.999.8305
not rated Liên hệ Chi tiết
Tăng Đơ Liên Xô Mạ Hai Đầu Tròn
Tăng Đơ Liên Xô Mạ Hai Đầu Tròn
Đặc điểm của tăng đơ Liên Xô mạ hai đầu tròn: - Nguyên liệu: thép cacbon - Cấu tạo: phần thân và 2 đầu tròn - Xử lý bề mặt: xi mạ kẽm hoặc mạ điện phân - Đường kính: 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm… - Sản xuất theo tiêu chẩn Quốc Tế HOTLINE: 090.999.8305
not rated Liên hệ Chi tiết